CS | DE | EN
  • TRIMR s.r.o. - ELEKTROMONTÁŽE, SILNOPROUD, SLABOPROUD, VÝROBA, PROJEKTOVÁNÍ

  • TRIMR s.r.o. - SERVISNÍ PRÁCE ZAJIŠTĚNÉ PO DOBU 24.HODIN

  • TRIMR s.r.o. - PŘI VÝROBĚ POUŽÍVÁME VYSOCE KVALITNÍ KOMPONENTY

  • TRIMR s.r.o. - ZÁKLADEM NAŠÍ PRÁCE JE VYSOKÁ KVALITA PRÁCE

TRIMR S.R.O.

Měření a regulace

Nabízíme komplexní řešení automatizovaného řízení budov. Navrhujeme a dodáváme regulační systémy pro výměníkové stanice, kotelny, regulační uzly, klimatizaci, vzduchotechniku a další tepelná zařízení. Montujeme a oživujeme regulační systémy, které řídí danou technologii, přispívají k úsporám nákladů na provoz i k pohodlí uživatelů. Specializujeme se zejména na techniku firmy SIEMENS, ale instalujeme také zařízení jiných výrobců.

Komplexní dodávka a montáž měřící a regulační techniky ...

  • DDC regulátory Desigo PX, které jsou základním prvkem pro řízení velkých technologických celků. Tyto regulátory autonomně řídí jednotlivá technologická zařízení a jsou vzájemně komunikačně propojeny tak, aby byla umožněna centralizace plnohodnotného sledování, ovládání a plánování všech funkcí těchto zařízení. V případě potřeby lze tento systém dovybavit nadstavbovým vizualizačním a monitorovacím systémem.
  • DDC regulátory Domat Control System - řídicí systém pro technologií měření a regulace budov, průmyslu a energetiky.
  • Aplikační a univerzální regulátory pro vytápění a klimatizaci - řada Synco, prostorové regulátorů a termostaty.
  • Provozní prvky technologie - čidla, termostaty, ventily, servopohony, klapkové servopohony.

Nepřetržitá 24 hod pohotovostní a poruchová služba ...

Telefonická pohotovost, s možností využití automatického telefonního hlásiče, který v případě poruchy/havárie sám kontaktuje pohotovostní službu. Nepřetržité vzdálené monitorování technologie (parní výměníky, kotelny…) pomocí dispečerského PC a v případě poruchy následný okamžitý zásah pohotovostní služby.

Projekční činnost ...

Součástí komplexních služeb v oblasti měření a regulace je i projekční oddělení. Toto oddělení se zabývá technickou přípravou zakázek. Hlavní činnost je vypracování technických návrhů s předběžnou cenovou nabídkou, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, podrobné položkové rozpočty, realizační projektové dokumentace, technický dozor v průběhu stavby, technický dozor při zkušebním najetí technologie, tvorba software pro řídící systémy.

Kontaktní pracovníci střediska měření a regulace:

Projekce: Tomáš Trlida tomas.trlida@trimr.cz 595 693 777, 602 565 398
SW specialista: Petr Kovařík petr.kovarik@trimr.cz 602 560 991
Vedoucí zakázek: Martin Ossa martin.ossa@trimr.cz 558 699 425, 602 561 003
  Juraj Abelovský juraj.abelovsky@trimr.cz 602 559 251
  Radim Řeháček radim.rehacek@trimr.cz 606 790 160
  Libor Kolaska libor.kolaska@trimr.cz 558 699 439, 602 579 760
  Jakub Hudák jakub.hudak@trimr.cz 558 699 439, 602 739 795
Vedoucí servisu: Radim Kolek radim.kolek@trimr.cz 724 016 429
Servisní technici: Michal Vyplel servis.mar@trimr.cz 725 731 262
Petr Kovařík 602 560 991