CS | DE | EN
 • TRIMR s.r.o. - ELEKTROMONTÁŽE, SILNOPROUD, SLABOPROUD, VÝROBA, PROJEKTOVÁNÍ

 • TRIMR s.r.o. - SERVISNÍ PRÁCE ZAJIŠTĚNÉ PO DOBU 24.HODIN

 • TRIMR s.r.o. - PŘI VÝROBĚ POUŽÍVÁME VYSOCE KVALITNÍ KOMPONENTY

 • TRIMR s.r.o. - ZÁKLADEM NAŠÍ PRÁCE JE VYSOKÁ KVALITA PRÁCE

TRIMR S.R.O.

Silnoproudá elektrotechnika

Elektromontážní činnost je základní a nosnou částí veškerých aktivit naší společnosti. Zajišťujeme komplexní služby od zpracování projektové dokumentace až po výchozí elektrorevizi. Našim zákazníkům nabízíme také zpracování cenových nabídek dle předaných nebo zpracovaných projektových dokumentací.

Komplexní dodávka a montáž silnoproudé techniky ...

 • Elektromontážní práce včetně dodávek na stavbách největšího rozsahu - zařízení staveniště, vn přípojky, trafostanice, energocentra včetně náhradního zdroje, kabeláže, rozvaděče nn, osvětlení, motorické instalace, výchozí revize a projekt skutečného stavu.
 • Projekce, dodávky a montáže osvětlovacích soustav návrhy a realizace osvětlovacích systémů včetně veřejného a nouzového osvětlení. Svítidla LED, halogenové osvětlení, zářivkové systémů, lištové rozvody pro reflektory apod.
 • Dodávky a montáže kabelových rozvodů.
 • Dodávka a montáž rozvaděčů NN.
 • Montáže, rekonstrukce, opravy a údržba elektroinstalací.
 • Revize elektrozařízení a odstraňování závad elektro, servisní opravy.
 • Světelnotechnické studie denního a umělého osvětlení včetně ekonomického rozboru.
 • Zpracování projektové dokumentace světelno-technologických rozvodů a trafostanic do 22 kV.
 • Projednání způsobu zajištění dodávky elektrické energie.
 • Měření umělého osvětlení pro kolaudační rozhodnutí, nebo proměření pro potřeby hygieny.
 • Návrh a realizace energocenter.

Nepřetržitá 24 hod pohotovostní a poruchová služba ...

Telefonická/faxová pohotovost, v případě poruchy/havárie následný okamžitý zásah pohotovostní služby.

Projekční činnost ...

Součástí komplexních služeb v oblasti silnoproudé elektrotechniky je i projekční činnost. Toto oddělení se zabývá zejména technickou přípravou zakázek. Hlavní činností je vypracování technických návrhů s předběžnou cenovou nabídkou, zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, vytvoření podrobných položkových rozpočtů a případně technický dozor v průběhu stavby.

Kontaktní pracovníci střediska silnoproudých montáží:

Projekce: Ing. Petr Voznica petr.voznica@trimr.cz 595 693 770, 724 044 304
Vedoucí zakázek: Martin Ossa martin.ossa@trimr.cz 602 561 003
  Juraj Abelovský juraj.abelovsky@trimr.cz 602 559 251
  Jan Michalík jan.michalík@trimr.cz 602 794 538
  Radim Řeháček radim.rehacek@trimr.cz 606 790 160
  Libor Kolaska libor.kolaska@trimr.cz 602 579 760
  Miroslav Plachý miroslav.plachy@trimr.cz 602 739 795
Revizní technici: Martin Ossa martin.ossa@trimr.cz 602 561 003
  Radim Kolek radim.kolek@trimr.cz 724 016 429
Ondřej Mokroš ondrej.mokros@trimr.cz 734 235 495
Milan Šuléř milan.suler@trimr.cz 602 750 383
  Jan Michalík jan.michalík@trimr.cz 602 794 538
Petr Mohelník petr.mohelnik@trimr.cz 724 095 887
Michal Vyplel michal.vyplel@trimr.cz 725 731 262
Petr Kovařík petr.kovarik@trimr.cz 602 560 991
Vedoucí servisu: Radim Kolek radim.kolek@trimr.cz 724 016 429
Servisní technici: Petr Dvořák servis.silnoproud@trimr.cz 728 647 883